X

10% discount

"Darmowa

"Dodaj

Maszyny rozrywkowe  (5 cena)

Kategoria nie odnaleziona

Maszyny rozrywkowe

W naszym sklepie znajdziesz szeroki wybór maszyn rozrywkowych do u¿ytku zarówno domowego jak i publicznego, dla ka¿dego przedzia³u wiekowego.

Maszyny z mechanizmami wrzutowymi polecamy szczególnie do pubów, salonów gier czy krêgielni. Maszyny, w zale¿no¶ci od zapotrzebowania, mog± byæ przystosowane do monet, ¿etonów jak i banknotów.