X

10% discount

"Darmowa

"Dodaj

Lotki do darta ONE80

row
tile
     onstock
var_dump(_) - /var/www/clients/client12/web3/web/Osc/Temp/Compile/cbf8a1a11450f447ac720b4e7a4ec51be9b2cba3.file.gamescentre.pl.tpl.php:149
array(2) {
 ["Language"]=>
 array(8) {
  ["default_id"]=>
  int(11)
  ["default_code"]=>
  string(2) "pl"
  ["site"]=>
  string(14) "gamescentre.pl"
  ["string"]=>
  string(6) "polish"
  ["id"]=>
  int(11)
  ["currency"]=>
  string(3) "PLN"
  ["code"]=>
  string(2) "pl"
  ["db"]=>
  string(16) "c12gamecenter_pl"
 }
 ["view"]=>
 array(1) {
  ["view"]=>
  string(4) "tile"
 }
}

Lotki do darta ONE80 DRAGON 20g
Lotki do darta ONE80 DRAGON 20g
Model numer: [ONE 6031]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
245,49 zł.
Lotki do darta ONE80 DRAGON 22g
Lotki do darta ONE80 DRAGON 22g
Model numer: [ONE 6032]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
245,49 zł.
Lotki do darta ONE80 METEOR 22g
Lotki do darta ONE80 METEOR 22g
Model numer: [ONE 6013]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
247,56 zł.
Lotki do darta ONE80 STILLETTO 22g
Lotki do darta ONE80 STILLETTO 22g
Model numer: [ONE 6664]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
247,56 zł.
Lotki do darta ONE80 METEOR 20g
Lotki do darta ONE80 METEOR 20g
Model numer: [ONE 6011]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
247,56 zł.
Lotki do darta Revolution Revenge 22g
Lotki do darta Revolution Revenge 22g
Model numer: [ONE 6762]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
275,22 zł.
Lotki do darta ONE80 Revolution Revenge 24g
Lotki do darta ONE80 Revolution Revenge 24g
Model numer: [ONE 6763]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
275,22 zł.
Lotki do darta ONE80 Revolution Recharge 24g
Lotki do darta ONE80 Revolution Recharge 24g
Model numer: [ONE 6793]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
275,22 zł.
Lotki do darta ONE80 Revolution Rebel 24g
Lotki do darta ONE80 Revolution Rebel 24g
Model numer: [ONE 6781]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
275,22 zł.
Lotki do darta ONE80 Revolution Rebel 22g
Lotki do darta ONE80 Revolution Rebel 22g
Model numer: [ONE 6780]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
275,22 zł.
Lotki do darta ONE80 Revolution Reactive 22g
Lotki do darta ONE80 Revolution Reactive 22g
Model numer: [ONE 6786]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
275,22 zł.
Lotki do darta Revolution Reflux 22g
Lotki do darta Revolution Reflux 22g
Model numer: [ONE 6768]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
275,22 zł.
Lotki do darta ONE80 Revolution Reflux 24g
Lotki do darta ONE80 Revolution Reflux 24g
Model numer: [ONE 6769]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
275,22 zł.
Lotki do darta ONE80 Revolution Rectifier 24g
Lotki do darta ONE80 Revolution Rectifier 24g
Model numer: [ONE 6775]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
275,22 zł.
Lotki do darta ONE80 Revolution Rectifier 22g
Lotki do darta ONE80 Revolution Rectifier 22g
Model numer: [ONE 6774]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
275,22 zł.

Lotki do darta ONE80

ONE 80 to wysokiej klasy akcesoria i do darta - zapraszamy do naszej oferty!

Ka¿da profesjonalna lotka sk³ada siê z nastêpuj±cych elementów:
1. GROT - koñcówka, tip
Zasadniczo wystêpuj± w wersji plastikowej do tarcz elektornicznych i metalowej do tarcz bristolowych/sizalowych. Powszechnie znane s± dwa rozmiary gwintów grotów: 2BA w±ski oraz 1/4 - szeroki.
2. BAREL - beczka
Czê¶æ, za któr± zawodnik trzyma lotkê. To najistotniejszy element lotki, jako, ¿e pa³ni rolê obci±¿nika wagowego. Producenci prze¶ciagaj± siê w tworzywach, kszta³tach i elementach wykoñczeniowych, w celu uzyskania jak najwiêkszej precyzji wagowej oraz zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej indywidualnych oczekiwañ zawodników.
3. SHAFT
Czê¶æ pomiêdzy barelem a piórkiem. Odpowiada za stabilno¶æ lotu oraz utrzymuje piórko. Standardowy shaft, w miejscu gdze ³±czy siê z barelem, ma gwint. W miejscu gdzie ³±czy siê z piórkiem, ma cztery naciêcia. Shafty wykonywane s± z ró¿nych tworzyw i o ró¿nej dlugo¶ci, aby gracz uzyska³ optimum rzutu.
6. PIÓRKO -
Czê¶æi lotki odpowiadaj±ca za zapobieganie rotacji rzutki podczas lotu. Piórka dziel± siê ze wzglêdu na kszta³t, który dobiera siê wg upodobañ gracza. Obecnie producenci oferujê ogromny wachlarz wzorów, kolorów i nadruków.