X

10% discount

"Darmowa

"Dodaj

Lotki do darta Target soft

row
tile
     onstock
var_dump(_) - /var/www/clients/client12/web3/web/Osc/Temp/Compile/cbf8a1a11450f447ac720b4e7a4ec51be9b2cba3.file.gamescentre.pl.tpl.php:149
array(2) {
 ["Language"]=>
 array(8) {
  ["default_id"]=>
  int(11)
  ["default_code"]=>
  string(2) "pl"
  ["site"]=>
  string(14) "gamescentre.pl"
  ["string"]=>
  string(6) "polish"
  ["id"]=>
  int(11)
  ["currency"]=>
  string(3) "PLN"
  ["code"]=>
  string(2) "pl"
  ["db"]=>
  string(16) "c12gamecenter_pl"
 }
 ["view"]=>
 array(1) {
  ["view"]=>
  string(4) "tile"
 }
}

Lotki do darta Target TUNGSTEN LOOK 18g
Lotki do darta Target TUNGSTEN LOOK 18g
Model numer: [TRG 200270]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
39,97 zł.
Lotki do darta Target BUNTING THE BULLET 14g
Lotki do darta Target BUNTING THE BULLET 14g
Model numer: [TRG 101420]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
164,58 zł.
Lotkido darta Target POWER 8ZERO 18g
Lotkido darta Target POWER 8ZERO 18g
Model numer: [TRG 200240]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
172,88 zł.
Lotki do darta Target POWER 8ZERO PHIL TAY 19g
Lotki do darta Target POWER 8ZERO PHIL TAY 19g
Model numer: [TRG 200245]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
219,90 zł.
Lotki do darta Target POWER 9ZERO 18g
Lotki do darta Target POWER 9ZERO 18g
Model numer: [TRG 200190]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
275,22 zł.
Lotki do darta Target BUNTING BULLET G2 18g
Lotki do darta Target BUNTING BULLET G2 18g
Model numer: [TRG 101422]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
316,71 zł.
Lotki do darta Target CARRERA AZZURRI CORTEX CX10 19g
Lotki do darta Target CARRERA AZZURRI CORTEX CX10 19g
Model numer: [TRG 101700]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Na magazynieMagazyn główny
Cena regularna:
358,20 zł.
Cena promocyjna
320 zł.
Lotki do darta Target POWER 9FIVE 18g
Lotki do darta Target POWER 9FIVE 18g
Model numer: [TRG 200140]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
427,35 zł.
Lotki do darta Target POWER 9FIVE G2 PHIL TAYLOR 18g
Lotki do darta Target POWER 9FIVE G2 PHIL TAYLOR 18g
Model numer: [TRG 200145]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
468,85 zł.
Lotki do darta Target JAPAN POWER 9FIVE 18g
Lotki do darta Target JAPAN POWER 9FIVE 18g
Model numer: [TRG 200130]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
477,14 zł.
Lotki do darta Target POWER9 Five GEN3 PHIL TAYLOR 20g
Lotki do darta Target POWER9 Five GEN3 PHIL TAYLOR 20g
Model numer: [TRG 200921]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
484,06 zł.
Lotki do darta Target POWER9 Five GEN3 PHIL TAYLOR 18g
Lotki do darta Target POWER9 Five GEN3 PHIL TAYLOR 18g
Model numer: [TRG 200920]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
484,06 zł.

Lotki do darta Target soft

TARGET - doskona³a jako¶æ dla profesjonalistów!

 

Ka¿da profesjonalna lotka sk³ada siê z nastêpuj±cych elementów:
1. GROT - koñcówka, tip
Zasadniczo wystêpuj± w wersji plastikowej do tarcz elektornicznych i metalowej do tarcz bristolowych/sizalowych. Powszechnie znane s± dwa rozmiary gwintów grotów: 2BA w±ski oraz 1/4 - szeroki.
2. BAREL - beczka
Czê¶æ, za któr± zawodnik trzyma lotkê. To najistotniejszy element lotki, jako, ¿e pa³ni rolê obci±¿nika wagowego. Producenci prze¶ciagaj± siê w tworzywach, kszta³tach i elementach wykoñczeniowych, w celu uzyskania jak najwiêkszej precyzji wagowej oraz zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej indywidualnych oczekiwañ zawodników.
3. SHAFT
Czê¶æ pomiêdzy barelem a piórkiem. Odpowiada za stabilno¶æ lotu oraz utrzymuje piórko. Standardowy shaft, w miejscu gdze ³±czy siê z barelem, ma gwint. W miejscu gdzie ³±czy siê z piórkiem, ma cztery naciêcia. Shafty wykonywane s± z ró¿nych tworzyw i o ró¿nej dlugo¶ci, aby gracz uzyska³ optimum rzutu.
6. PIÓRKO -
Czê¶æi lotki odpowiadaj±ca za zapobieganie rotacji rzutki podczas lotu. Piórka dziel± siê ze wzglêdu na kszta³t, który dobiera siê wg upodobañ gracza. Obecnie producenci oferujê ogromny wachlarz wzorów, kolorów i nadruków.