X

10% discount

"Darmowa

"Dodaj

Lotki do darta Unicorn soft

row
tile
     onstock
var_dump(_) - /var/www/clients/client12/web3/web/Osc/Temp/Compile/cbf8a1a11450f447ac720b4e7a4ec51be9b2cba3.file.gamescentre.pl.tpl.php:149
array(2) {
 ["Language"]=>
 array(8) {
  ["default_id"]=>
  int(11)
  ["default_code"]=>
  string(2) "pl"
  ["site"]=>
  string(14) "gamescentre.pl"
  ["string"]=>
  string(6) "polish"
  ["id"]=>
  int(11)
  ["currency"]=>
  string(3) "PLN"
  ["code"]=>
  string(2) "pl"
  ["db"]=>
  string(16) "c12gamecenter_pl"
 }
 ["view"]=>
 array(1) {
  ["view"]=>
  string(4) "tile"
 }
}

Lotki do darta Unicorn CORE 17g
Lotki do darta Unicorn CORE 17g
Model numer: [03956]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
26,83 zł.
Lotki do darta Unicorn Core Plus Win 17g
Lotki do darta Unicorn Core Plus Win 17g
Model numer: [04222]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
35,82 zł.
Lotki do darta Unicorn Core Plus Win 17g
Lotki do darta Unicorn Core Plus Win 17g
Model numer: [04218]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
41,35 zł.
Lotki do darta Unicorn Black Brass G. ANDERSON 16g
Lotki do darta Unicorn Black Brass G. ANDERSON 16g
Model numer: [23193]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
63,48 zł.
Lotki do darta Unicorn Core Tungsten 17g
Lotki do darta Unicorn Core Tungsten 17g
Model numer: [03673]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
95,44 zł.
Lotki do darta Unicorn Core Plus Win Tungsten 17g
Lotki do darta Unicorn Core Plus Win Tungsten 17g
Model numer: [04214]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
106,49 zł.
Lotki do darta Unicorn Striker16 17g
Lotki do darta Unicorn Striker16 17g
Model numer: [23231]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
120,32 zł.
Lotki do darta Unicorn Striker16 18g
Lotki do darta Unicorn Striker16 18g
Model numer: [23229]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
120,32 zł.
Lotki do darta Unicorn STRIKER 18g
Lotki do darta Unicorn STRIKER 18g
Model numer: [02904]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
121,84 zł.
Lotki do darta Unicorn AUTOHRAPH 80% PINK RING 19g
Lotki do darta Unicorn AUTOHRAPH 80% PINK RING 19g
Model numer: [02870]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
132,63 zł.
Lotki do darta Unicorn EVO Purist Phase1 90% 18g
Lotki do darta Unicorn EVO Purist Phase1 90% 18g
Model numer: [23164]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
145,08 zł.
Lotki do darta Unicorn EVO Purist PHASE2 90% 18g
Lotki do darta Unicorn EVO Purist PHASE2 90% 18g
Model numer: [23168]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
145,08 zł.
Lotki do darta Unicorn EVO Purist PHASE3 90% 18g
Lotki do darta Unicorn EVO Purist PHASE3 90% 18g
Model numer: [23172]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
145,08 zł.
Lotki do darta Unicorn SilverStar G. ANDERSON 80% 17g
Lotki do darta Unicorn SilverStar G. ANDERSON 80% 17g
Model numer: [23208]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
145,22 zł.
Lotki do darta Unicorn SilverStar G. ANDERSON 80% 19g
Lotki do darta Unicorn SilverStar G. ANDERSON 80% 19g
Model numer: [23209]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
145,22 zł.

Lotki do darta Unicorn soft

Unicorn - marka adresowana do profesjonalistów, ale nie tylko!

Ka¿da profesjonalna lotka sk³ada siê z nastêpuj±cych elementów:
1. GROT - koñcówka, tip
Zasadniczo wystêpuj± w wersji plastikowej do tarcz elektornicznych i metalowej do tarcz bristolowych/sizalowych. Powszechnie znane s± dwa rozmiary gwintów grotów: 2BA w±ski oraz 1/4 - szeroki.
2. BAREL - beczka
Czê¶æ, za któr± zawodnik trzyma lotkê. To najistotniejszy element lotki, jako, ¿e pa³ni rolê obci±¿nika wagowego. Producenci prze¶ciagaj± siê w tworzywach, kszta³tach i elementach wykoñczeniowych, w celu uzyskania jak najwiêkszej precyzji wagowej oraz zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej indywidualnych oczekiwañ zawodników.
3. SHAFT
Czê¶æ pomiêdzy barelem a piórkiem. Odpowiada za stabilno¶æ lotu oraz utrzymuje piórko. Standardowy shaft, w miejscu gdze ³±czy siê z barelem, ma gwint. W miejscu gdzie ³±czy siê z piórkiem, ma cztery naciêcia. Shafty wykonywane s± z ró¿nych tworzyw i o ró¿nej dlugo¶ci, aby gracz uzyska³ optimum rzutu.
6. PIÓRKO -
Czê¶æi lotki odpowiadaj±ca za zapobieganie rotacji rzutki podczas lotu. Piórka dziel± siê ze wzglêdu na kszta³t, który dobiera siê wg upodobañ gracza. Obecnie producenci oferujê ogromny wachlarz wzorów, kolorów i nadruków.