X

10% discount

"Darmowa

"Dodaj

Pi³karzyki, sto³y do pi³karzyków

row
tile
     onstock
var_dump(_) - /var/www/clients/client12/web3/web/Osc/Temp/Compile/cbf8a1a11450f447ac720b4e7a4ec51be9b2cba3.file.gamescentre.pl.tpl.php:149
array(2) {
 ["Language"]=>
 array(8) {
  ["default_id"]=>
  int(11)
  ["default_code"]=>
  string(2) "pl"
  ["site"]=>
  string(14) "gamescentre.pl"
  ["string"]=>
  string(6) "polish"
  ["id"]=>
  int(11)
  ["currency"]=>
  string(3) "PLN"
  ["code"]=>
  string(2) "pl"
  ["db"]=>
  string(16) "c12gamecenter_pl"
 }
 ["view"]=>
 array(1) {
  ["view"]=>
  string(4) "tile"
 }
}

Mini stó³ do pi³karzyków Hattrick czerwony
Mini stó³ do pi³karzyków Hattrick czerwony
Model numer: [F48004 RED]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
358,06 zł.
Mini stó³ do pi³karzyków Hattrick drewniany
Mini stó³ do pi³karzyków Hattrick drewniany
Model numer: [F48004 WOOD]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
358,06 zł.
Skladany stolik do pi³karzyków
Skladany stolik do pi³karzyków
Model numer: [F48056]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
524,03 zł.
Stó³ Mulititable 4 w jednym
Stó³ Mulititable 4 w jednym
Model numer: [M48009]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
620,98 zł.
Mini stolik do pilkarzykow WINNER
Mini stolik do pilkarzykow WINNER
Model numer: [JB 6015.000]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
662,47 zł.
Stolik do pi³karzyków BUFALLO z teleskopowymi prowadnicami
Stolik do pi³karzyków BUFALLO z teleskopowymi prowadnicami
Model numer: [JB 6015.200]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
753,75 zł.
Sk³adany stolik do pi³karzyków Riley VR-90
Sk³adany stolik do pi³karzyków Riley VR-90
Model numer: [VR-90]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
856,09 zł.
Stolik do pi³karzyków
Stolik do pi³karzyków
Model numer: [F56007]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
966,73 zł.
Stolik do pi³karzyków MAN
Stolik do pi³karzyków MAN
Model numer: [F56012]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1.106,28 zł.
Stó³ do pi³karzyków FREEKICK
Stó³ do pi³karzyków FREEKICK
Model numer: [F56109WOOD]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
1.146,53 zł.
Stolik do pi³karzyków SARDI FAMILY
Stolik do pi³karzyków SARDI FAMILY
Model numer: [S121 GLASS]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
2.060,71 zł.
Stolik do pi³karzyków SARDI HOME ATLANTIS
Stolik do pi³karzyków SARDI HOME ATLANTIS
Model numer: [S101W]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
2.337,31 zł.
Stolik do pi³karzyków SARDI HOME ATLANTIS LUX
Stolik do pi³karzyków SARDI HOME ATLANTIS LUX
Model numer: [S101-2005-M]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
2.558,59 zł.
Stolik do poi³karzyków SARDI HOME ATLANTIS LUX
Stolik do poi³karzyków SARDI HOME ATLANTIS LUX
Model numer: [S101-2005-T]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
2.613,91 zł.
Stolik do pi³krarzyków SARDI SPEEDY sk³adany
Stolik do pi³krarzyków SARDI SPEEDY sk³adany
Model numer: [S101 SPEEDY]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
2.626,36 zł.

Pi³karzyki, sto³y do pi³karzyków

Pi³karzyki,

Sto³y do pi³karzyków dziel± siê na dwie zasadnicze kategorie: sto³y o charakterze zarobkowym czyli na monety/¿etony i rekreacyjne, sportowe, otwarte. Pi³karzyki zarobkowe zazwyczaj wyposa¿one s± we wrzutnik, który mo¿ne dostosowaæ do wiêkszo¶ci jednostek monetarnych na ¶wiecie lub ¿etonów, system blokowania kulek oraz wierzchn± hartowan± szybê.

Sto³y do pi³karzyków rekreacyjne, to czêste wyposa¿enie ¶wietlic dla dzieci i m³odzie¿y, tzw. Break Room-ów w firmach, w szko³ach, w klubach sporotowych czy domach. Pi³karzyki o charakterze rekreacyjnym s± jako¶ci± i wielko¶ci± dostosowane do finalnych u¿ytkowników, dlatego przy zapoznawaniu siê z ofert±, warto zwrócic uwagê na ich wymiary techniczne.

Zapraszamy do naszej oferty. Je¿eli nie jeste¶cie Pañstwo przekonani o s³uszno¶ci swojego wyboru lub te¿ potrzebujecie fachowej porady, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 071 368 15 02