X

10% discount

"Darmowa

"Dodaj

Shafty do darta

row
tile
     onstock
var_dump(_) - /var/www/clients/client12/web3/web/Osc/Temp/Compile/cbf8a1a11450f447ac720b4e7a4ec51be9b2cba3.file.gamescentre.pl.tpl.php:149
array(2) {
 ["Language"]=>
 array(8) {
  ["default_id"]=>
  int(11)
  ["default_code"]=>
  string(2) "pl"
  ["site"]=>
  string(14) "gamescentre.pl"
  ["string"]=>
  string(6) "polish"
  ["id"]=>
  int(11)
  ["currency"]=>
  string(3) "PLN"
  ["code"]=>
  string(2) "pl"
  ["db"]=>
  string(16) "c12gamecenter_pl"
 }
 ["view"]=>
 array(1) {
  ["view"]=>
  string(4) "tile"
 }
}

Piórka do lotek VS 2BA
Piórka do lotek VS 2BA
Model numer: [10024B]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka do lotek HT zielone
Piórka do lotek HT zielone
Model numer: [10009G]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka do lotek HT czarne
Piórka do lotek HT czarne
Model numer: [10009B]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
1,04 zł.
Pióra do lotek HT czerwone
Pióra do lotek HT czerwone
Model numer: [10009R]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka do lotek HT ¿ó³te
Piórka do lotek HT ¿ó³te
Model numer: [10009Y]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka do lotek HT niebieskie
Piórka do lotek HT niebieskie
Model numer: [10009BL]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka do lotek HT pomarañczowe
Piórka do lotek HT pomarañczowe
Model numer: [10009O]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka do lotek VS 2BA ¿ó³te
Piórka do lotek VS 2BA ¿ó³te
Model numer: [10024Y]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynieMagazyn główny
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Model numer: [10007W]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Model numer: [10007G]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Model numer: [10007B]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Model numer: [10007Y]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Model numer: [10007O]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Model numer: [10007R]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Piórka/shafty do lotek Economy 1/4
Model numer: [10007P]
Szczegóły>>
Informacja o dostępności:
 • Brak na magazynie, Produkt na zamówienie
Cena produktu:
1,04 zł.

Shafty do darta

Shaft o element ³±cz±cy barel z piórkiem. Poprawia stabilno¶æ lotu oraz utrzymuje piórko za pomoc± specjalnych czterech "wciêæ" na jego koñcu - w wersji standardowej. Shafty dzieli siê ze wzglêdu na d³ugo¶æ i masê, które to parametry dopasowuje siê indywidualnie dla ka¿dego zawodnika. W naszej ofercie znajduj± siê shafty o ró¿nych d³ugo¶ciach, ale te¿ z ró¿nego tworzywa, w szerokiej gamie kolorystycznej, umo¿liwiaj±cej skompletowaniu estetycznie wygl±daj±cej rzutki. Podane poni¿ej ceny dotycz± kompletów zawieraj±cych 3 sztuki.